top of page

Mediation is een proces waarin de partijen, met behulp van een mediator, issues identificeren, opties ontwikkelen, alternatieven overwegen en beslissingen nemen over toekomstige acties en uitkomsten.

Wat

Wat is mediation

Mediation is een proces waarin partijen, met behulp van een mediator, issues identificeren, opties ontwikkelen, alternatieven overwegen en beslissingen nemen over toekomstige acties en uitkomsten.

De mediator acteert als derde partij die partijen ondersteunt om hun besluiten te kunnen nemen.

Het is een informeel proces om mensen te helpen zichzelf te helpen. De mediator levert deze hulp door partijen die een conflict hebben aan te moedigen om over hun zorgen naar elkaar uit te spreken. 

Zodra duidelijk welke problemen, belangen of teleurstellingen er echt spelen kan worden onderzocht welke mogelijke oplossingen kunnen worden overwogen, Vervolgens kunnen, met of zonder de hulp van juridisch adviseurs of andere deskundigen, de voorwaarden om het conflict te beëindigen worden uitgewerkt.

Waarom

Waarom mediation

Mediation geeft ruimte voor een directe discussie over de echte geschillen en een zoektocht naar praktische oplossingen. De mediator helpt in het proces op een manier die zorgt dat vervelende confrontaties en onnodige juridische fijnslijperij achterwege blijven. Het is een volledig informeel proces. Er worden geen oplossingen opgedrongen. Je gaat alleen akkoord met een oplossing als die acceptabel voor je is. De oplossing kan innovatief zijn, creatief en met een focus op de echte belangen nu en in de toekomst. Zonder mediation eindig je al snel in de rechtszaal om het conflict te beslechten.

 

Rechtszaken zijn langzaam, veel langzamer en veel kostbaarder dan mediation. Zodra de zaak onder de rechter is verlies je bovendien de controle over de oplossing. De wet en jurispudentie krijgen de overhand en dwingen je bepaalde oplossingen op.

 

Daarnaast heeft de rechter beperkte mogelijkheden om creatieve oplossingen te verzinnen. Uitspraken zijn gebaseerd op zaken uit het verleden en houden geen of weinig rekening met de huidige of toekomstige omstandigheden. Als je niet wint, verlies je. En je kunt dan ook nog eens veroordeeld worden om de kosten van de ander voor je rekening te nemen.

 

Een paar van de voordelen van mediation:

•    Een prima en redelijk risicoloze eerste optie voor conflicten
•    Een snellere en goedkopere oplossing van disputen
•    Vertrouwelijk
•    Houdt de relatie in stand
•    Empowerment en tevredenheid
•    Ruimte voor die issues die echt van belang zijn voor partijen
•    Objectief en neutraal proces 
•    Gefocust op realistische en redelijke oplossingen
•    Kans om direct met elkaar te communiceren
•    Partijen bepalen de uitkomst
•    Groter palet aan mogelijke oplossingen
•    Een hoge slagingskans!
•    Juridische opties niet gehinderd indien mediation niet tot succes leidt

Wanneer

Wanneer kiezen voor mediation

Het is de moeite waard om eerst te proberen om via mediation een geschil tot een goed einde te brengen, Je kunt altijd later juridische procedures overwegen als mediation toch niet voor een bevredigende oplossing zorgt van de kwestie. Je zult merken dat als de mediation in een relatief stadium wordt gestart er een hoop tijd wordt bespaard, en zo ook geld, tijd, stress en het biedt mogelijkheden om een goede relatie te behouden. Als je een advocaat hebt, vraag zeker naar de opties voor mediation.

 

Wanneer is mediation zinvol?


•    Wanneer partijen een oplossing wensen zonder juridisch gedoe.
•    Wanneer het rechtssysteem zo vol is dat een definitieve oplossing jaren weg is.
•    Wanneer partijen hun eigen oplossingen willen maar onafhankelijke steun nodig hebben. 
•    Wanneer de juridische kosten te hoog worden of op voorhand al zijn.
•    Wanneer familieleden hun bijkans onoplosbare geschillen wensen op te lossen zonder advocaten.
•    Wanneer er dringend noodzaak is om oplossingen te vinden zodat partijen door kunnen met hun leven.
•    Wanneer partijen mogelijke oplossingen willen onderzoeken buiten het juridische proces of voordat dit proces start. 
•    Wanneer het handhaven van een goede relatie belangrijk is (familie, opvolgings-issues, tussen aandeelhouders, generaties.
•    Wanneer het de moeite waard lijkt om goedkopere en snellere mogelijkheden te vinden om een conflict op te lossen. 
•    Wanneer mediation wordt opgelegd door de rechtbank voor of tijdens een rechtszaak. 
•    Wanneer mensen betrokken raken bij conflicten op het werk of binnen teams en die ze zelf niet kunnen oplossen. 
•    Wanneer partijen en hun advocaten onderliggende zaken wensen op te lossen die de voortgang van een lopende rechtszaak blokkeert. 

Wanneer is mediation minder zinvol?

•    Wanneer de issues extreem complex zijn.
•    Wanneer partijen niet bereid zijn tot onderhandelen en/of het sluiten van compromissen.
•    Wanneer andere partijen geraakt worden door de uitkomsten van de uiteindelijke overeenkomst. 
•    Wanneer partijen op voorhand tot een duidelijk niet-legale oplossing wensen te komen.
•    Wanneer één van de partijen mediation wil misbruiken voor een ander doel of het verkrijgen van een voordeel in een juridische procedure. 

Waar vindt de mediation plaats?

Mediation kan worden gedaan op nagenoeg ieder denkbare locatie zolang partijen het hier gezamenlijk over eens zijn. We kunnen beschikken over geschikte ruimtes door het hele land. Doorgaans delen partijen de kosten van de mediation en ook dus ook die van de plek waar de bijeenkomsten plaatsvinden. 

In uitzonderlijke gevallen kan ook worden gekozen voor video-conferencing. 

Waar
Hoe

Hoe gaat mediation in zijn werk?

Mediation is een nogal rechttoe rechtaan proces:

•    Vinden van een gekwalificeerde mediator die acceptabel is voor beide of alle partijen.
•    Bespreken van of onderhandelen over de details van de mediation, inclusief de kosten.
•    Tekenen van de mediation overeenkomst en afspraken over het betalen van de overeengekomen kosten.
•    Arrangeren van een geschikte datum en locatie voor de mediation.
•    Een korte intake met de mediator om details en het proces door te spreken.
•    Bijwonen van en deelneming in de mediation.
•    Bereiken van een oplossing en een overeenkomst, al dan niet gedocumenteerd door de advocaten van partijen.
•    Als er geen oplossing of overeenkomst komt moeten partijen besluiten wat de volgende stappen zullen zijn. 

Vanaf de initiële start neemt het hele mediation proces doorgaans tussen de 4-6 weken in beslag. De beschikbaarheid van alle partijen is daarin doorgaans de bepalende factor. 

bottom of page