top of page

ONTWARREN

werkwoord

Uitspraak:  [ɔnt'wɑrə(n)]

Vervoegingen:  ontwarde (verl.tijd enkelv.)

Vervoegingen:  heeft ontward (volt.deelw.) 

Het leven is te kort en te dierbaar om gedomineerd te worden door onvervulde
wensen, onopgeloste conflicten, frustraties, of angst. En elke ongewenste inbreuk die iemand ervaart op het persoonlijke, zowel lichamelijke als geestelijke, domein moet worden aangepakt

 
Ik vind dat de hulp en ondersteuning die hierbij nodig is voorhanden en inzetbaar moet zijn en ik zie het als mijn roeping om daaraan bij te dragen als mens, en in professionele zin als Mediator, Klachtbehandelaar en Coach.

Mijn Aanpak

Mediation

Mediation is een snelle, efficiënte en klantvriendelijke manier om partijen weer met elkaar in gesprek te laten komen. De mediator als neutrale en onafhankelijke derde zorgt dat inhoud en emoties worden gescheiden en partijen samen naar oplossingen kunnen zoeken. Als beide partijen nog willen praten en een juridische afwikkeling (nog) niet is gewenst, neem dan contact op voor een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden.

MfN_Registermediator_72dpi.jpg
ADR-full-certified-mediator.jpg

Coaching

Soms lopen zaken niet helemaal zoals je wilt. Vaak ben je prima in staat om daar dan op een goede manier sturing aan te geven. Maar soms zit je vast en is de stap om te veranderen gewoon erg moeilijk, hoe hard je het ook wilt. Het lukt je gewoon even niet om het leven te leiden zoals JIJ dat wilt. Omdat je kwijt bent waarom dat belangrijk is, of omdat er allerlei zaken zijn die in de weg staan om je doel te bereiken.

Als coach begeleid ik je om helder te krijgen waar je echt naartoe wilt en wat daar voor moet gebeuren. MAAR..... je wordt wel aangepakt!!

Wil je iemand die meehuilt en het allemaal voor je gaat oplossen? Forget it. Ik heb een provocatieve stijl van coachen en ben geschoold volgens de Farrelly principes die Hollander en Weinberg al jaren in de praktijk brengen en doceren. Dus we gaan op zoek naar jouw echte motivatie om te veranderen.

 

En dat gaat met een combinatie van humor, warmte én uitdaging.

 

Dus niet de standaard, hummende coach maar een soms onconventionele uitdager die er voor jou is.

 

Neem gewoon eens contact op voor een vrijblijvende intake en een gratis voorproefje..

CPCC_LOGOl.gif
ADR-full-certified-register-conflictcoac

Klachtbehandeling 
Ongewenst Gedrag

Medewerkers die te maken hebben met ongewenste omgangsvormen dienen vaak na samenspraak met een vertrouwenspersoon een klacht in. 
Ik kan worden ingehuurd als permament of tijdelijk voorzitter van een klacht-commissie die de klacht in behandeling neemt.

Mijn aanpak

Anchor 1

Job als Mediator

 

Mediation is een proces waarbij deelnemers met hulp van een mediator issues identificeren, opties proberen te ontwikkelen, alternatieven overwegen en beslissingen nemen over toekomstige acties en oplossingen. De mediator acteert als derde partij en assisteert de deelnemers in de mediation om tot hun besluit te komen.

Ik richt me  als mediator met name op arbeidsgerelateerde conflictproblematiek die optreedt bij teams, bij re-integratie, bij reorganisaties, bij medezeggenschap en bij conflicten tussen aandeelhouders. Als mediation in voorkomende gevallen geen optie is kan ook worden gekozen om je persoonlijk te laten coachen hoe om te gaan met de conflictsituatie.

 

De belangrijkste segmenten waarin ik als mediator optreedt zijn de financiële sector (banken, verzekeraars, accountancy etc.) en het MKB. De mediation kan in alle gevallen binnen een internationale, Engelstalige setting plaatsvinden.  

Job als Coach

 

Coaching gaat over specifieke persoonlijke zaken, transities in werk of transities in de persoonlijke sfeer, relaties, business-successen, oftewel zaken waar een nieuwe balans gezocht moet worden. Het is een proces waarbij wordt uitgeplozen wat de blokkades of uitdagingen zijn, wat het pad kan zijn naar een nieuwe balans en hoe dit kan zorgen dat je een leven leidt zoals jij dat wil. 

Als coach ga ik met je op zoek naar je intrinsieke drijfveren, motieven en waarden. Het is geen therapie dus we zullen niet uitgebreid in het verleden graven naar verklaringen voor je situatie in het hier en nu. In plaats daarvan gaan we het hebben over de uitdagingen die je ervaart en de doelen die je wil gaan bereiken en wat maakt dat dat belangrijk voor je is. Want in dat laatste, daar zit je "drive"! 

 

Het vinden van de juiste balans is een kwestie van keuzes maken die in harmonie zijn met je waarden. Coaching maakt je bewust van waar en hoe je op dit moment in het leven staat en zal je nieuwe inzichten geven waarmee je verder kunt.

De coaching kan ook in een Engelstalige setting plaatsvinden.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijn Aanpak 2
Mijn Stijl

MIJN STIJL

Mijn Stijl

Iedere coach, vertrouwenspersoon of mediator heeft een eigen stijl, eigenheid en soms eigenaardigheden. En ik dus ook! Maar cruciaal in het slagen van onze samenwerking is dat er over en weer vertrouwen is en dat er vanuit een veilige setting open en eerlijk, met respect, inzet en met de beste intenties wordt samengewerkt. Dat kan alleen als je gelooft dat je met mij, ongeacht mijn rol, datgene kunt bereiken dat je voor ogen denkt te hebben.

Ik hoor vaak terug dat ik beschik over een aangename mix van empathie en zakelijkheid. Oftewel zacht waar het kan en hard waar het moet. Sowieso met focus op een eindresultaat dat door alle partijen als bevredigend wordt ervaren. Als de situatie daarom vraagt zullen alle registers worden opengetrokken om zaken die er toe doen op te helderen, te bespreken, te beschouwen, tegen het licht te houden, te parkeren of wat dan ook nodig is om duidelijk te krijgen welke belangen er spelen. Humor is daarbij soms een krachtig middel, maar ook stilte, doorvragen, een lichte kwinkslag of een provocatie, of een uitdaging. Alles wat nodig is om jou in beweging te krijgen en houden.

Als vertrouwenspersoon en coach is er maar één persoon die centraal staat: dat ben jij! Als mediator ben ik volledig onafhankelijk van de deelnemers in de mediation en neutraal ten aanzien van de oplossingen en het resultaat.

CONTACT

Contact
bottom of page